Sklo

Sklá na plastových oknách

 


 

Sklu ako najväčšej časti plastového okna musí byť tiež venovaná patričná pozornosť. Izolačné sklá použité v plastových oknách sa líšia rôznymi hodnotami súčinitela prechodu tepla (K), zvukovej izolácie a bezpečnosti. Štandardne do bytov, novostavieb a pri rekonštrukcii montujeme okná s dvojsklom. Okná s trojsklom sú primárne určené pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vzdialenosť medzi jednotlivými sklami určuje dištančný rámik. Priestor medzi sklami je hermeticky uzavretý, čo bráni orosovaniu z vnútornej strany. Spojenie skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym trvale plastickým tmelom. Je zaručená odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Tepelno-izolačné sklá výrazne znižujú náklady na vykurovanie a váš domov bude bez chladných zón.

 

Pri odbere skla na výrobu našich plastových okien zohľadnujeme faktory ako sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí sú schopní dodať kvalitné sklo, spľňajúce naše a následne aj vaše očakávania a to všetko za nepredimenzovanú cenu.